Podróże | Hotele | Bilety
Travel Club na Facebook


Travel-Club w Grecji » Kreta, Chania


Chania to najładniejsze i drugie co do wielkości miasto Krety. Stare weneckie budynki otaczają port. Meczet Janczarów w Chani wznieśli Turcy. Jest to najstarsza turecka budowla na Krecie Urokliwa mała
uliczka w Chani.
Najdroższe restauracje
są wzdłuż portu,
tańsze w głębi miasta.
Właściciel jednej
z portowych restauracji.
     
Chania to najlepsze
miejsce na Krecie
na zakupy.
Na końcu weneckiego falochronu w porcie
w Chani wznosi się
latarnia morska.